Privacyverklaring

Wat gebeurt er met jouw gegevens?

Als u ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, dan zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met dit Privacy statement. U heeft er recht op dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens omgaan. De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt en zullen uitsluitend voor werving- en selectiedoeleinden worden gebruikt. Door gebruik te maken van deze website gaat u ermee akkoord dat uw gegevens worden opgenomen in onze database.

Wie zijn wij?

De deelnemende organisatie(s) aan deze website die jouw gegevens gebruiken en verantwoordelijk zijn voor de verwerking hiervan vind je op onze organisaties pagina. De beheerder van deze website die o.a. verantwoordelijk is voor de hosting en de beveiliging is Solutions Factory.

Websitebezoek

Wij gebruiken functionele (noodzakelijke) en statistische cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.

Noodzakelijke cookies

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Statistische cookies toestaan

Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website, u zich inschrijft als kandidaat of op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de werking van deze website; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt. Meer specifiek gaat het om - onder andere - de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

Bij aanmaken van een vacaturezoekopdracht:

 • NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens.

Bij aanmaken van een eigen account (Mijn account)/solliciteren op vacature:

 • NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens;
 • geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
 • curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring;
 • gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen;
 • andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften;
 • pasfoto en video - op vrijwillige basis.

Wij leggen uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over gezondheid, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens van u?

De organisatie(s) die deze website gebruikt/gebruiken heeft/hebben persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig voor:

 • Het beoordelen van uw sollicitatie/offerte;
 • Het zoeken en vinden van een kandidaat in de kandidatenbank;
 • De vorming van een (verplicht) dossier rondom de inhuuropdracht;
 • Verzenden van een nieuwsbrief;
 • Om u te kunnen bellen of mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere persoonsgegevens’ van u. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag. Dat doen wij alleen als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat.

Uw privacy: inzage en/of wijzigen gegevens

In uw eigen account (Mijn account) heeft u inzage in en beheer over een groot deel van de over u geregistreerde persoonsgegevens. U kunt zelf op elk gewenst moment een aantal gegevens wijzigen zoals het doorvoeren van aanpassingen in uw CV of uw accountgegevens. Ook bepaalt u zelf de mate waarin gegevens zichtbaar zijn, u kunt uw profiel zelfs volledig anonimiseren indien u dat wenst. Uw kandidaatprofiel (CV, werkervaring, opleiding, testresultaten e.d.) is na activering een jaar zichtbaar in de kandidatenbank. Na afloop van dit jaar ontvangt u een email waarin wordt gevraagd om uw profiel te actualiseren. Mocht u in de email gestelde periode niet reageren (klikken op activatielink) dan wordt uw profiel geïnactiveerd zodat het niet langer zichtbaar is. U kunt uw profile ook zelf ook elk moment inactiveren.

Wie gebruikt uw persoonsgegevens?

Bij sollicitatie: de in de vacature genoemde contactpersonen (recruiters) en/of de betreffende manager(s).

Bij kandidaatprofiel: alle recruiters van de organisatie(s) die toegang heeft/hebben tot de kandidatenbank.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?”.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.

Beveiliging

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevenbewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, zijn wij met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen. Tevens wordt deze website gehost bij een hostingbedrijf dat is voorzien van een ISO 27001 certificaat.

Vragen, opmerkingen of klachten

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens, dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via het contactformulier op deze site.

Wijzigingen

Wij kunnen van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in het Privacystatement. Deze versie is opgesteld in juli 2023.

Wil je onze vacatures ontvangen?

Registreer je dan!